Paraules polisèmiques

Marca l'opció (A, B, C, D) correcta.