MAPES HISTÒRIA

0 . GENERALS

1 . PREHISTÒRIA
1.1.  PrehistoriaMon.  1.2. PrehistoriaEuropa . 1.3. Península Ibèrica: orígens . 1.4. Península Ibèrica: pobles indígenes i colonitzacions . 1.5. Catalunya prehistòrica .

2 . EDAT ANTIGA .
2.1. Pròxim Orient: geografia i pobles .  2.2. Les civilitzacions del Pròxim Orient .  2.3. Pròxim Orient (mapa mut) . 2.4. El Creixent Fèrtil. 2.5. Egipte antic .  2.6. Egipte i el Nil (amb noms) . 2.7. Palestina .  2.8. El Magreb actual . 2.9. Grècia Clàssica (mut) . 2.10. Grècia Clàssica (amb noms). 2.11. Grècia i les colonitzacions .  2.12. La colonització grega .  2.13. Itinerari d'Alexandre el Gran .  2.14. Catalunya antiga (ibèrica-grega) .  2.15. Art grec . 2.16. Itàlia antiga .  2.17. La segona Guerra Púnica .  2.18. Les conquestes de l'imperi romà . 2.19. Imperi romà (mut) .  2.20. Imperi romà (cristianisme) .  2.21. Hispània romana .  2.22. Catalunya romana .  2.23. Vies de comunicació romanes . 2.24 La fi del món antic .

3. EDAT MITJANA .
3.1. Invasions germàniques .  3.2. Regnes germànics .  3.3. L'Imperi bizantí (s.VI) .  3.4. Aràbia antiga . 3.5. L'Islam .  3.6. El món àrab .  3.7. L'Imperi carolingi (mut) . 3.8. L'Imperi carolingi (amb noms) .  3.9. Comtats catalans (s.IX-X) . 3.10. La Catalunya Vella i la Nova . 3.11. Comtats catalans (s.XII) . 3.12. La formació de la Corona d'Aragó (mut) . 3.13. La formació de la Corona d'Aragó (amb noms) . 3.14. L'Europa feudal . 3.15. El castell feudal . 3.16. El feu senyorial . 3.17. El monestir feudal . 3.18. Hispània, 1304. 3.19. L'Espanya dels Reis Catòlics . 3.20. L'Europa de les monarquies autoritàries .

4. EDAT MODERNA .
4.1.Grans rutes mundials . 4.2. Els descobriments geogràfics . 4.3. Les conquestes d'Amèrica . 4.4. L'Europa de Carles V . 4.5. L'Europa de Felip II . 4.6. La Reforma Religiosa . 4.7. L'Europa absolutista . 4.8. Imperis colonials . 4.9. L'Europa del segle XVII . 4.10. Els imperis colonials (s.XVIII) . 4.11. Estats Units, segle XVIII .

5. SEGLE XIX .
5.1. L'Europa de Napoleó (mut) . 5.2. L'Europa de Napoleó (amb noms) . 5.3. La Guerra del Francès . 5.4. L'Europa del Congrés de Viena . 5.5. L'emancipació iberomaericana . 5.6. Els Balcans al 1829 . 5.7. L'Europa de les Revolucions . 5.8. La industrialització d'Europa . 5.9. Els congressos de la Internacional . 5.10. La unificació d'Alemanya . 5.11. La unificació d'Itàlia . 5.12. Les nacionalitats de l'Imperi austro-hongarès . 5.13. La formació dels Estats Units . 5.14. La colonització d'Àfrica . 5.15. El repartiment d'Àfrica . 5.16. La colonització d'Àsia . 5.17. El repartiment d'Àsia . 5.18. Espanya, 1808-1868 . 5.19. Espanya, 1868-1902 . 5.20. Espanya econòmica (s.XIX) . 5.21. Els latifundis a Espanya . 5.22. El ferrocarril a Espanya (s.XIX) . 5.23. El ferrocarril a Catalunya (s.XIX) . 5.24. El creixement urbà de Girona (s.XIX) .

6 . DELS INICIS DEL SEGLE XX FINS AL FINAL DE LA II GUERRA MUNDIAL .
6.1a. Imperis colonials al començament segle XX . 6.1b. Imperis colonials . 6.2. Els Balcans al començament s. XIX . 6.3. L'Imperi austro-hongarès . 6.4. Les nacionalitats de l'Imperi austro-hongarès . 6.5. La Primera Guerra Mundial (amb noms) . 6.6. La Primera Guerra Mundial (mut) . 6.7. Europa després de la Primera Guerra Mundial (amb noms) . 6.8. Europa després de la Primera Guerra Mundial (mut) . 6.9. Europa, al 1918 . 6.10. La desmembració de l'Imperi turc . 6.11. Iugoslàvia, 1919 . 6.12. El corredor de Danzig . 6.13. L'Imperi rus . 6.14. L'Europa d'entreguerres . 6.15. L'expansió de la crisi . 6.16. Espanya, 1902-1936 . 6.17. La Guerra Civil (juliol-1936) . 6.18. La Guerra Civil (març-1937) . 6.19. La Guerra Civil (juliol.1938) . 6.20. Desenvolupament de la Guerra Civil . 6.21. La Guerra Civil espanyola (mut) . 6.22. Les agressions de Hitler . 6.23. L'expansió de les potències de l'Eix . 6.24. La Segona Guerra Mundial . 6.25. La Segona Guerra Mundial (amb noms) . 6.26. La Segona Guerra Mundial . 6.27. Les grans ofensives aliades . 6.28. Lluites de la segona Guerra Mundial . 6.29. Acords de Postdam sobre Alemanya . 6.30. Europa, després de la Segona Guerra Mundial . 6.31. Els canvis territorials . 6.32. L'Europa dividida . 6.33. L'URSS i els seus estats satèl.lits . 6.34. URSS, les seves repúbliques . 6.35. Influència de l'URSS al món . 6.36. Europa (1959) . 6.37. Europa, 1945-1990 . 6.38. Independència de l'Índia . 6.39. El procés de descolonització al món . 6.40. La descolonització d'Àfrica . 6.41. La descolonització d'Àfrica (amb noms) . 6.42. La descolonització d'Àsia (amb noms) .

7 . DE MEITATS DEL SEGLE XX FINS A L’ACTUALITAT .
7.1. La guerra freda . 7.2. El món al segle XX . 7.3. Els països no-alineats . 7.4. El Pròxim Orient . 7.5. La fundació d'Israel (1948) . 7.6. La primera guerra àrabo-israelita (1949) . 7.7. Israel (1967) . 7.8. Israel (1990) . 7.9. Els problemes d'Amèrica Llatina, a partir de 1960 . 7.10. La Unió Europea (1986) . 7.11. La Unió Europea (1988) . 7.12. La Unió Europea (amb noms) . 7.13. Espanya, del franquisme als nostres dies . 7.14. Espanya: latinfundis (segle XX) . 7.15. Economia mundial . 7.16. El món, el Nord i el Sud . 7.17. Zones de conflicte al món . 7.18. Conflictes bèl.lics al món . 7.19. Els problemes d'Àfrica, al segle XX . 7.20. El poble kurd . 7.21. La desmembració de l'URSS . 7.22. La CEIP i les setze repúbliques . 7.23. La caiguda del teló d'acer . 7.24. L'antiga Iugoslàvia . 7.25. El conflicte iugoslau . 7.26. La guerra a Iugoslàvia . 7.27. L'actualitat als Balcans .7.28. L'Europa actual .