Aquestes temes no s'ajusten ben bé al llibre de text de l'editorial Grup Promotor Santillana, però és fàcil d'ubicar-los ja que responen a una classificació més seriosa amb apartats més coherents i diferenciats.

EL SEGLE XIX

00. General.

01. La formació de l’Estat liberal (1808-1874).

02. La Restauració (1875-1902).

03. L’agricultura al segle XIX.

04. La indústria al segle XIX.

05. La societat del segle XIX.

06. El moviment obrer al segle XIX.

07. El catalanisme: del segle XIX fins el 1931.

EL SEGLE XX

08. 1902-1931. El regeneracionisme i la crisi de la monarquia. La dictadura de Primo de Rivera.

09. La Segona República (1931-1936).

10. La Guerra Civil espanyola (1936-1939).

11. El franquisme (1939-1975).

12. La transició a la democràcia. El regnat de Joan Carles I (1975 - ... ).

_______________________________________________________________________________

EL SEGLE XIX

 

00. General.

Breu cronologia de la història d’Espanya contemporània (segles XIX i XX) .
Les Constitucions espanyoles i els Estatuts d’Autonomia . Les Constitucions espanyoles . La condició social de la dona . Els governs d'Espanya (1812-2004) .
Governs d'Espanya (1931-2010) . La població espanyola als segles XIX-XX .

 

01. La formació de l’Estat liberal (1808-1874).

La implantació del liberalisme a Espanya (1808-1874) . Principis del liberalisme polític . Constitucions moderades i progressistes: diferències .

Ferran VII . El carlisme . Conceptes carlistes . Carlisme: biografies . Regència de Maria Cristina (1833-1840) . El conveni de Bergara (1839) . Espartero .

Isabel II (1833-1868) . La Guardia Civil . Narváez . O'Donnell . Pacte d'Ostende (1866) . L’Eixample de Barcelona (Ildefons Cerdà) (+) (+) .

Final del regnat d'Isabel II i govern provisional de Serrano i Prim . La Revolució de Setembre de 1868 (la Gloriosa) . El Sexenni Democràtic (1868-1874): dibuix . Proclama revolucionaria de la Revolució de Setembre . Joan Prim . Amadeu I de Savoia . La Primera República . Francesc Pi i Margall . Emilio Castelar . El Cantonalisme . Serrano . General Martínez Camps . El federalisme .

02. La Restauració (1875-1902).

La Restauració (1874-1931) . El Manifest de Sandhurst . Alfons XII . L'alternança en el poder (1890-1923) . Cànovas del Castillo . Sagasta . El Pacte del Pardo . Les guerres de Cuba . El desastre del 98 . La Regència de Maria Cristina (1885-1902) .


03. L’agricultura al segle XIX.

El pas del règim demogràfic antic al règim demogràfic modern . La reforma agrària liberal . La reforma agrària liberal espanyola (s.XIX) . Alguns conceptes sobre propietat de la terra . Els latifundis . La crisi de la fil.loxera .

 

04. La indústria al segle XIX.

El sector tèxtil català . Les colònies industrials . La colònia Güell . La construcció del ferrocarril . La siderúrgia espanyola . La desamortització del subsòl . El proteccionisme i el lliurecanvisme .

 

05. La societat del segle XIX.
De la societat estamental a la societat de classes . La societat espanyola del segle XIX . Societat, cultura i vida quotidiana a l'Espanya del segle XIX . Els jornalers del camp .

 

06. El moviment obrer al segle XIX.

Esquema del moviment obrer (europeu) . Esquema del moviment obrer (espanyol) . Els grans corrents ideològics del moviment obrer . Les condicions de la classe obrera . Daens . La Primera Internacional (AIT) . Giuseppe Fanelli . Paul Lafargue . Pablo Iglesias . La Segona Internacional . L'Himne de la Internacional . L'1 de maig, festa del Treball . L'anarquisme . L'anarquisme espanyol . Els processos de Montjuïc (1896-97) . La UGT . El PSOE.

 

07. El catalanisme: del segle XIX fins el 1931.

El moviment romàntic en l’origen del nacionalisme català . Els signes d’identitat . Oda: La Pàtria (1833) . La Renaixença . El catalanisme polític (breu) . Valentí Almirall . Memorial de Greuges (1885) . Unió Catalanista . Bases de Manresa (1892) . La Lliga Regionalista . Enric Prat de la Riba . La Nacionalitat Catalana, d'Enric Prat de la Riba (1906) . Els fets de la Cu-cut . La formació de Solidaritat Catalana . Manifest de Solidaritat Catalana (1906) . La Setmana Tràgica . La tasca de la Mancomunitat de Catalunya . Francesc Cambó .
Sabino Arana . Aberri Eguna . Fundació del Partit Nacionalista Basc (PNB) .


EL SEGLE XX

 

08. 1902-1931. El regeneracionisme i la crisi de la monarquia. La dictadura de Primo de Rivera.

Alfons XIII . El regeneracionisme . Antoni Maura . El lerrouxisme . José Canalejas . Eduardo Dato . Un resum de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) . Solidaritat Obrera . La fundació de la CNT . Breu història de la CNT . La crisi de 1917 . La vaga de 1917 . Las Juntas de Defensa . L'Assemblea de Parlamentaris (1917) . La vaga de la Canadenca . Torn de partits entre 1890-1923 . El pìstolerisme . El desastre d'Annual . General Fernández Silvestre . L'expedient Picasso .

Dictadura de Primo de Rivera (resum) . Fets de Prats de Molló (1926) . La fi de la dictadura i de la monarquia . Miguel Primo de Rivera . La Dictablanda: el general Dàmaso Berenguer . Fermín Galán y García Hernández . L'almirall Aznar .

 

09. La Segona República (1931-1936).

Proclamació de la Segona República . Constitució de 1931 . Breu història de la Segona República espanyola . Història de la Segona República . Partits polítics de la Segona República . La bandera tricolor . L'himne de Riego . La Sanjurjada (agost 1932): el general Sanjurjo . Niceto Alcalà Zamora . Manuel Azaña . "España ha dejado de ser catòlica" . Casas Viejas . Debat parlamentari sobre els successos de Casas Viejas . El Bienni Negre (1933-1935) . José Maria Gil Robles . José Antonio Primo de Rivera . 27 punts de Falange Española . Programa del Front Popular (gener-1936) . Largo Caballero . José Calvo Sotelo. Assassinat.

Francesc Macià . Lluís Companys . Carrasco i Formiguera . Joan Comorera . Josep Tarradellas . El 6'octubre de 1934 .

 

10. La Guerra Civil espanyola (1936-1939).

La Guerra Civil espanyola . Les ajudes internacionals . La Legió Còndor . Bombardeig de Guernica, 26-abril-1937 (Quadre de Picasso) . José Antonio: el procés d'Alacant . La reconstrucció de l'Estat republicà . El darrer "parte" de guerra . Conseqüències de la Guerra Civil espanyola .
Francisco Franco . El general Mola . Queipo de Llano . José Millán Astray . Ramón Serrano Suñer . Dolores Ibàrruri . Santiago Carrillo . Juan Negrín . Andreu Nin . POUM . Bloc Obrer i Camperol . La FAI . Durruti .
Cartells de la Guerra Civil .

 

11. El franquisme (1939-1975).

Francisco Franco . Joan de Borbó . Luís Carrero Blanco . Les “Lleis Fonamentals” del franquisme . Sentència i mort de Lluís Companys . La División Azul . Breu visió del franquisme . El Movimiento Nacional . . Matesa . El Procés de Burgos ; la sentència . L'assassinat de Carrero Blanco . L’oposició antifranquista (1939-1975) . "Us presentem al general Franco" . L'afer Galinsoga i els fets del Palau de la Música . La mort del general Franco i la transició democràtica, fins al 1977 .

 

12. La transició a la democràcia. El regnat de Joan Carles I (1975 - ... ).

Breu cronologia de la història d'Espanya, 1975-2004 . Transició democràtica (1975-82) . El Rei i la Constitució . La llei d'Hondt .
El restabliment de la Generalitat . L'obra de la Generalitat . Constitució i Estatut: l'Estat de les autonomies . L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (1979) .
El 23-F: José Antonio Tejero . El referèndum de l'OTAN . Antecedents de la Unió Europea . El Tractat de Maastrichit . La Unió Europea .

Joan Carles I . Felip de Borbó . Carlos Arias Navarro . Adolfo Suárez . Blas Piñar . Leopoldo Calvo Sotelo . Felipe González . José Maria Aznar . Rodríguez Zapatero . Josep Tarradellas . Jordi Pujol . Pasqual Margall .

Els fills d'Alfons XIII : genealogia . Ordre successori de la Casa Reial espanyola .

Pàgines webs partits polítics actuals: PSOE . PP . IU . CiU . PSOE-PSC . ERC . IU-els Verds . Ciutadans. Partido de la Ciutadanía . PNB .